Du är här

DiabetesBladet nummer 1 2017

Utgivningsår: 
2017
Nummer: 
1
Årgång: 
19
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 

Information från Diabetesföreningen Norra Älvsborg finner ni på sidorna 6-7.

 • Ordföranderutan
 • Årsmöte 2017
 • Föräldragrupp
 • Bowling med lunch
 • Gåva till föreningen
 • Kalendarium 2017
 • Bad
 • Facebook

I tidningen finner ni även:

 • Kalendarium
 • Kallelse till årsmöte
 • Norra Älvsborg
 • Notiser
 • Julmarknad
 • Ung Diabetes
 • Dietisten informerar
 • Hoj17
 • Rune Johansson - mitt liv med diabetes, del 3
 • Ny hemsida
 • Recept, Fonder
 • Tack Birgitta!