Du är här

DiabetesBladet nummer 2 2017

Utgivningsår: 
2017
Nummer: 
2
Årgång: 
19
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 

Information från Diabetesföreningen Norra Älvsborg finner ni på sidorna 6-7.

 • Ordföranderutan
 • Framtidsresan
 • Ny styrelse
 • Bowling med lunch
 • Träffar med föräldragruppen
 • Hoj17 - Kolla dina fötter
 • Kalendarium
 • Vill du vara med och bada?
 • Ny hemsida

I tidningen finner ni även:

 • Kalendarium
 • Årsmöte
 • Norra Älvsborg
 • Läsar brev
 • Medlemsresan
 • Egenvårdsvecka
 • Möte på barnsjukhuset
 • Undersköterskeelever
 • Hoj17
 • Vilka röster hörs?
 • Runde Johansson - mitt liv med diabetes, del 4
 • Stipendievinnare
 • Fonder
 • Recept