Du är här

DiabetesBladet nummer 3 2017

Utgivningsår: 
2017
Nummer: 
3
Årgång: 
19
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 

Information från Diabetesföreningen Norra Älvsborg finner ni på sidorna 6-7.

 • Ordföranderutan
 • Världsdiabetesdagen
 • Träffar med Föräldragruppen
 • Bad på Vattenpalatset
 • Vill du vara med och bada?
 • Kalendarium
 • Tips på aktivitet?

I tidningen finner ni även:

 • Ordföranden har ordet
 • Kalendarium
 • Världsdiabetesdagen
 • Norra Älvsborg
 • Läsar brev
 • Från vardagsträning till Europamästare
 • DSBUS
 • Runde Johanssom - mitt liv med diabetes, del 5
 • Hönskooperativet Agda
 • Medlemsmöte med dietist
 • Teater
 • Egenvårdsveckan
 • Fonder
 • Recept