Du är här

Rätt information

Den 11 november publicerade tidningen TTELA en artikel om diabetes där Diabetesföreningen Norra Älvsborg medverkade. Artikeln innehöll flera faktafel och både Gunnar Carlsson och Björn Ehlin blev felciterade i artikeln.

Föreningen står inte bakom det som står i artikeln och vi beklagar att felaktig information om diabetes sprids i en artikel där föreningen medverkar.

I artikeln blandas diabetes typ 1 och typ 2 ihop, även insulin och blodsocker förväxlas.
Nedan följer fakta om diabetes samt information om föreningen och de frågor vi jobbar med.

Innehåll på sidan

Om diabetes

Diabetes typ 1

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt upphört. Av någon okänd anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist.

Varför immunsystemet, som är till för att försvara kroppen mot infektioner, angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna, vet man inte. Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor, det spekuleras i om virus eller kemikalier kan fungera som den tändande gnista som startar angreppet. Men det finns inget svar på frågan idag.

Det behövs mer forskning kring typ 1-diabetes.

Idag har ca 50 000 personer diabetes typ 1 i Sverige.

Läs mer om Typ 1-diabetes »

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Det beror framför allt på två saker:

  • Dels förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid.
  • Dels är själva vävnadernas förmåga att utnyttja det insulin som finns, nedsatt, vilket innebär att det behövs en större mängd insulin för att "öppna" cellen så att den kan ta emot sockret i blodet.

Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga och fetma är en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin. Överviktiga som inte har typ 2-diabetes förmår att producera så mycket insulin, upp till fem-tio gånger det normala, att blodsockret hålls på normala nivåer trots den nedsatta känsligheten i kroppscellerna. De som har diabetesanlag klarar inte detta, relativ insulinbrist blir följden och blodsockret stiger.

Låg nivå på fysisk aktivitet leder också till att insulinets effekt försämras.

Typ 2 diabetes är en folksjukdom och i Sverige finns cirka 400 000 personer med typ 2 diabetes.

Läs mer om Typ 2-diabetes »

Blodsocker

I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå.

Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker.

Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga. Blir blodsockret mycket för högt eller mycket för lågt är det till och med farligt.

Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden.

Läs mer om höga och låga blodsocker »

Om VAB och barn i skolan

I Sverige är det skolplikt, men barn med diabetes får inte samma förutsättningar som andra att klara sin skolgång.

Under 2015 kom ett nytt ställningstagande från Försäkringskassan innebar att VAB inte ska beviljas när skolan är stängd eller om diabeteskunnig ordinarie personal i skola och förskola är sjuk, eller borta av andra anledningar.
Det har kommit signaler från vården som visar att det kan bli problem för föräldrar att få tid att lära upp skolpersonal vid sjukdomsdebuten eller vid byte av skola. Även till Diabetesförbundet har oroliga och drabbade föräldrar hört av sig. Den nya policyn är utfärdad av Försäkringskassans centrala rättsenhet och gäller över hela landet.

Försäkringskassans ställningstagande har lett till att föräldrar fått ta ut semesterdagar eller obetald ledighet, och i vissa fall har föräldrar fått säga upp sig från sina jobb.

Diabetesförbundet jobbar för att få en lagändring där föräldrar ges möjlighet att använda kontaktdagar på motsvarande sätt som gäller för personer som omfattas av LSS. Förbundet uppvaktar löpande riksdagspolitiker och Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Läs mer om diabetes i förskola och skola »

Läs mer om VAB-frågan hos Diabetesförbundet
8 december 2015 | Föräldar nekas VAB »
21 febaruari 2016 | Maria nekades VAB vid inskolning »
22 april 2016 | Diabetesförbundet skickar öppet brev till regeringen »
20 maj 2016 | Tusentals skriver på mot VAB-regler »
26 maj 2016  | Ministern svarar på VAB-fråga »
16 september 2016 | Diabetesförbundet föreslår kontaktdagar eller rätt till VAB »
18 januari 2017 | Fortsatt stopp för VAB »
23 mars 2017 | Förbundet träffar Socialförsäkringsministern »
29 mars 2017 | Lagförslag överlämnat »
1 september 2017 | Diabetesförbundet överlämnade vykort »

Om tekniska hjälpmedel

Det finns olika typer av tekniska hjälpmedel som kan underlätta vardagen för personer med diabetes. Tekniska hjälpmedel omfattar bl.a. blodsockermättare, kontinuerlig glukosmätning (CGM) och flash glukosmätning (FGM), samt insulinpumpar.
Möjligheten att få använda tekniska hjälpmedel beror idag på vart i landet man bor. Det är stor skillnad mellan olika landsting i förskrivningen av tekniska hjälpmedel.

Vi anser att förskrivningen av tekniska hjälpmedel skall utgå från individens behov och att möjligheten att få vård och tillgång till tekniska hjälpmedel skall vara lika över hela landet.

Läs mer om diabetes och hjälpmedel (pdf) »

Om Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

Läs mer om Världsdiabetesdagen »

Diabetesgalan 14 november

Sveriges första TV-gala för diabetes direktsänds på Världsdiabetesdagen den 14 november från Grand hotell i Stockholm. Syftet är att samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen samt att sprida kunskap om sjukdomen. Galan kommer visas kl 20.00 i TV3, Viafree och Viaplay.

Diabetesförbundet har inlett ett treårigt samarbete med MTG (Modern Times Group) för att öka svenskarnas kunskaper om diabetes och få in mer pengar till forskning.

Läs mer om galan »
Se galan på Viafree »

Diabetesdokumentär - Leva utan att dö

Den 9 november sändes dokumentären Leva utan att dö på TV3, Viaplay och Viafree.

Se dokumentären på Viafree »

Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Diabetesföreningen Norra Älvsborg är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens uppgifter är:

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
  • att arbeta med medlemsvärvning.
  • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

 

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontaka oss.

Gunnar Carlsson, ordförande
gunnar@diabetesna.se

Björn Ehlin, ledamot
bjorn@diabetesna.se