Du är här

Om föreningen

Syfte

Föreningens ändamål

Diabetesföreningen Norra Älvsborg är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Som ansluten lokalförening till Svenska Diabetesförbundet så har Göteborgs Diabetesförening antagit dess stadga.
Läs Stadgan

Diabetesföreningen Norra Älvsborg har dessutom på årsmöte antagit Lokala föreskrifter (föreningsordning) som kompletterar stadgan.
Läs föreningens föreskrifter

Uppgifter

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
  • att arbeta med medlemsvärvning.
  • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
  • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

Historik

Den 2 december 1964 höll Dr Albert Grönberg en föreläsning om diabetesforskning i Sparbankens lokaler i Vänersborg. I samband med föreläsningen valde 34 av de ca 50 deltagarna att bilda Vänersborgs Diabetesförening.

1973 gick Trollhättans Diabetesförening upp i föreningen, och föreningen bytte namn till Vänersborg-Trollhättans Diabetesförening.

1974 utvidgades vecksamheten till att omfatta området från Lilla Edet i söder till Åmål i norr.

1981 bytte föreningen namn till Diabetesföreningen Norra Älvsborg.

Verksamhet

Föreningen har cirka 350 medlemmar.
Föreningen ingår länsföreningen, Diabetesföreningen Västra Götaland.
Föreningen har två sidor i varje nummer av tidskriften DiabetesBladet som ges ut av Göteborgs Diabetesförening och utkommer med fyra nummer per år.

Grupper

Vi har en föräldragrupp för föräldrar till barn med diabetes.