Du är här

Bli medlem

När man blir medlem i Diabetesföreningen Norra Älvsborg så blir man samtidigt medlem i Svenska Diabetesförbundet. Medlemsanmälan sköts därför via Svenska Diabetesförbundets hemsida. Som medlem kan man teckna Diabetesförbundets medlemsförsäkringar.

Ansök om medlemskap via https://www.diabetes.se/medlem/ansokan/

Medlemskap

Medlem med tidning

Som medlem med tidning får förbundstidningen Allt om Diabetes sex gånger per år och Göteborgs Diabetesförenings tidning DiabetesBladet fyra gånger per år.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år.
Medlemskapet sträcker sig ett år från inträdesdatum.

Familjemedlemskap

Förutsatt att det finns minst en medlem med tidning i hushållet på samma folkbokföringsadress så har övriga familjemedlemmar en möjlighet att teckna familjemedlemskap som innebär att man inte får någon tidning.

Medlemsavgiften är 70 kronor per person och år.
Medlemskapet sträcker sig ett år från inträdesdatum.

Medlemskap utan tidning

Du kan välja att bli medlem utan förbundstidningen och den lokala tidningen DiabetesBladet.
Dock går du då miste om information som enbart publiceras i tidningarna.
Information om kommande aktiviteter lokalt finner du enbart via hemsidan, inga separata utskick görs.

Medlemsavgiften är 250 kronor per person och år.
Medlemskapet sträcker sig ett år från inträdesdatum.

Riktade utskick

Om det är ditt barn som har diabetes så vill vi att barnet står som fullbetalande medlem så att ni kan ta del av åldersrelaterade utskick och inbjudningar.

Du erbjuds möjlighet att gå på föredrag och många andra aktiviteter. Vi har en föräldragrupp som träffas en gång i månaden.

Ditt medlemskap är värdefullt

Genom ditt medlemskap stödjer du forskning och utveckling inom diabetesområdet. Det är mycket tack vare Svenska Diabetesförbundet som insulin och hjälpmedel idag är kostnadsfria. Diabetesföreningarna samarbetar för att tillvarata alla intressen för personer med diabetes.

Och sist men inte minst har de som är medlemmar i en diabetesförening en bättre skött diabetes tack vare den goda information de får.

Varmt välkommen till oss!

Ansök om medlemskap