Om föreningen

Diabetesföreningen Norra Älvsborg har sitt säte i Trollhättan och föreningens verksamhetsområde omfattar följande kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda och Åmål.

Diabetesföreningen Norra Älvsborg är en lokalförening inom Svenska Diabetesförbundet. Föreningen ska samla och organisera alla de som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Föreningens uppgifter är:

  • Att bedriva intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga frågor på kommunal nivå för människor med diabetes och deras närstående, i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning
  • Att samarbeta med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet för att samordna och genomföra intressepolitiskt påverkansarbete gentemot sjukvårdens huvudman i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning
  • Att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes och/eller deras närstående
  • Att arbeta med medlemsvärvning
Bokhylla med böcker. Foto: Dmitrij Paskevic / Unsplash.com
Föreningen har funnits sedan 1964.

Se vilka som är förtroendevalda i föreningen.

Kontaktvägar. Foto: Pixabay.com
Kontaktuppgifter till föreningen.