Föreningens historia

Bokhylla med böcker. Foto: Dmitrij Paskevic / Unsplash.com

Så började det, milstolparna

Den 2 december 1964 höll Dr Albert Grönberg en föreläsning om diabetesforskning i Sparbankens lokaler i Vänersborg. I samband med föreläsningen valde 34 av de cirka 50 deltagarna att bilda Vänersborgs Diabetesförening.

1973 gick Trollhättans Diabetesförening upp i Vänersborgs Diabetesförening och föreningen bytte namn till Vänersborg-Trollhättans Diabetesförening.

1974 utvidgades verksamheten till att omfatta området från Lilla Edet i söder till Åmål i norr.

1981 bytte föreningen namn till Diabetesföreningen Norra Älvsborg.

Idag

Föreningen har idag ca 380 medlemmar och geografisk är vi verksamma från Lilla Edet i söder till Åmål i norr, ungefärligen samma upptagningsområde som Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) har.